Ujian tiga orang bani Israil

Dikisahkan ada tiga orang dari bani israil. Masing masing memiliki cacat atau penyakit. Yang pertama kusta, yang kedua botak, dan yang ketiga buta.
Allah hendak menguji mereka. Diutuslah malaikat.
Malaikat datang pertama kali pada oarang yang memiliki penyakit kusta dan berkata: ”Apa yang kau inginkan?”
Orang ini menjawab: ”Saya menginginkan warna dan kulit yang bagus, juga menghilangkan penyakit yang telah membuat jijik orang-orang”. Malaikat mengusapnya, dan hilanglah penyakit orang ini.
Kemudian Malaikat bertanya: ” Harta apa yang kau inginkan?”
”Unta atau kerbau” jawabnya.
Diberikanlah kepadanya Unta betina yang sedang hamil. Continue reading “Ujian tiga orang bani Israil”