Keutamaan 10 Dzul Hijjah (kedua)

Sabda nabi:

مامن أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة

Artinya: “Tiada hari yang labih baik disisi Allah dari sepuluh hari pada bulan dzil hijjah” (Abu Ya’la dengan sanad shahih)

Beberapa sebab yang menjadikan hari ini istimewa dibanding dengan hari hari lain. Adalah karena terkumpulnya rukun Islam yang lima.

# Syahadatain merupakan keutamaan haji. Sebagaimana dikatakan (العج الثج), Al’ijhu (العج) adalah mengangkat suara dengan mengucap:

لبيكاللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

Haji adalah pentauhidan Allah subhanahu wata’ala, mensucikan, memuji dan berdzikir kepadaNya. Dan At-tsidju (الثج), mengalirkan darah qurban.

# Shalat merupakan amalah haji yang utama. Rasululah telah menyatakan keutamaan shalat di Masjid Haram.
Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu, Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام (رواه البخاري)

Artinya: “Solat (seseorang) di masjidku ini (masjid nabawi di Madinah) berlipat seribu kali, dibanding shalat dimasjid lain, kecuali masjid Al-Haram (di Makkah)” (HR. Bukhari).

Dan dari Jaabir ibnu Abdullah, Rasululah bersabda:

صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام, والصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya: “Solat (seseorang) di masjidku ini (masjid nabawi di Madinah) berlipat seribu kali, dibanding shalat dimasjid lain, kecuali masjid Al-Haram (di Makkah), dan shalat di masjid Al-Haram beripat seratus kali dibanding shalat (di masjid) lain” (HR. Ahmad dan Ibn Majah).

# Sebaik baiknya mengeluarkan shadakah adalah fisabilillah/di jalan Allah, dan haji merupakan sabilullah. Nafkah dan shadakah dalam haji adalah jalan terbaik untuk mendekat (taqarrub) kepada Allah.
Firman Allah:

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (الحج: ٢٨)

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Al-Hajj: 28)

Dan firmanNya:

فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا ها لكم لعلكم تشكرون (الحج: ٣٦)

Artinya: “Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur” (Al-Hajj: 36).

Dan rasululah menerangkan bahwa Pahala haji berlipat sesuai dengan kadar nafakahnya:

(أن أجر الحج يضاعف له على قدرنفقته)

Artinya: “Pahala haji berlipat sesuai dengan kadar nafakahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

# Puasa disyariatkan bagi siapa yang tidak mampu membayar qurban.
Firman Allah:

فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة (البقرة: ١٩٦)

Artinya: “Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.” (Al-Baqarah: 196).

Oleh karena keutamaan keutamaan inilah. Hari asyura menjadi utama dari hari hari lain dalam setahun. Beribadah pada hari tersebut memiliki kelebihan dan keutamaan disisi Allah subhanahu wata’ala.
Dari ibn Abbas radiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda:

ما العمل فى أيام أفضل منها في هذه) يعنى أيام العشر من ذي الحجة, قالو: ولا الجهاد؟ قال:(ولا الجهاد, الا رجل خرج يخطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) رواه البخارى)

Artinya: “Tiada amal (ibadah) lebih baik dari hari hari ini. ‘Yaitu sepuluh hari di bulan dzil hijjah’ (Sahabat) bertanya: “Tidak juga berjihad?” (Rasulullah) menjawab: Tidak juga jihad, Kecuali seorang lelaki yang berangkat kemedan perang dengan mempertaruhkan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali sesuatupun (syahid).” (HR. Bukhari)

Dikisahkan bahwa sohabat Sa’id ibn Jabiir jika memasuki sepuluh hari dzil hijjah. Bersungguh sungguh dalam beribadah sehingga hampir tidak ada yang dapat menandingi kesungguhannya. Dalam kitab Shahihu Tadzkir.

Khutbah kedua

الحمد لله العزيز الوهاب, اللذي خلق الأسباب, وقدر المقادير, فما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن, لا اله الا هو سريع الحساب. أحمد ربي وأشكره, وأتوب اليه وأستغفره, وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له, شهادة مبرأة من النفاق والارتياب, و أشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المنعم عليه بأفضل كتاب, اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد و على أله و الأصحاب.
أما بعد:

Ketahuilah wahai hamba hamba Allah. Sesungguhnya keutamaan sepuluh hari yang di terangkan oleh Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam, bukanlah hanya sekedar cerita dan guyonan semata. Tetapi agar kita dapat melaluinya dengan kesungguhan. Menghadap Allah subhanahu wata’ala dengan hati kita, taubat, inabah, istighfar, kesungguhan untuk selalu thaat dan meninggalkan kemalasan. Melapaskan dari keterbuaian memperturutkan nafsu dan syahwat.

Bersambung…..

Keutamaan 10 Dzul Hijjah (pertama)

Khutbah pertama.

ان الحمد لله نحمده, ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومنسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلون.
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولأرحا ان الله كان عليكم رقيبا.
ياأيهاالذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد:

Allah subhanahu wata’ala berfirman dalam Al-Quran:

وربك يخلق مايشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون (القصص: ٦٨)

Artinya: “Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka[1134]. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).” (QS: Al-Qashah: 68)

Sungguh Allah subhaanahu wa ta’ala Maha Kuat dan Maha bijaksana, memilih tempat sesuai dengan kehendakNya. Dan memilih waktu dan kesempatan sesuai kehendakNya pula. Tidak ada penghalang dan tidak ada yang dapat menolak. Allah Maha Mengetahui, sedang kita hambaNya tidak mengetahui.
Allah subhanahu wata’ala telah memilih tempat istimewa di tanah haram (makkah). Disana Allah memerintahkan Ibrahim ‘alaihi salam untuk membangun Bait Al-Haram. Dan dibangun masjid yang paling utama. Allah subhaanahu wata’ala berfirman:

ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين (ال عمران: ٩٦)

Artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (Ali Imran: 96).

Allah subhanahu wata’ala juga memilih Madinah bagi Rasulullah Muhammad salallahu ‘alaihi wassalam, dan tempat bagi para sahabatnya yang menolong agama Allah. Demikian juga mengistimewakan Baitul Maqdis. Tanah dimana banyak diturunkan para nabi. Dari tempat ini juga Rasulullah salallahu’alaihi wassalam melaksanakan mi’raj.

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah.

Allah subhanahu wata’ala memilih juga waktu waktu tertentu yang diutamakan dari waktu waktu lainnya.
Diutamakan hari jum’at, dari hari hari lain dalam satu minggu. Dan memilihnya untuk dilaksanakan shalat Jum’at, sehingga kita dapat berkumpul untuk berdjikir, beribadah dan memuji-Nya.
Firman Allah:

ياأيها الذين أمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلون (الجمعة: ٩)

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.” (Al-Jum’ah 9).

Sabda Rasul:

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة (رواه مسلم عن أبي هريرة).

Artinya: “Sebaik baiknya hari terbit matahari adalah hari jum’at” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Diutamakan bulan Ramadhan dari bulan bulan lainnya. Di bulan ini awal ayat suci Al-Qur’an diturunkan. Diwajibkan didalamnya berpuasa sebulan penuh. Allah berfirman:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرأن هدى للناس وبينات منالهدى والفرقان (البقرة: ١٨٥)

Artinya: “(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). (QS: Al-Baqarah: 185).

Hikmah dari pengistimewaan ini, bahwa waktu waktu tersebut berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Sedangkan dua kalimah syahadah, walaupun diucapkan dengan lisan. Tetapi hakikatnya berada di hati (qolb). Seperti sabda nabi:

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا اله الا الله خالصا من قلبه (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya: “Orang yang paling beruntung oleh syafaatku pada hari qiamat, adalah orang yang mengucap: ‘laa ilaha illallah’ Ikhlas dari lubuk hatinya” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

Dan sabdanya:

من شهد أن لااله الاالله مخلصا من قلبه أو يقينامن قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة), وقال مرة: (دخل الجنة ولم تمسه النار) رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه عن جابروعن معاذ)

Artinya: “Barang siapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ikhlas dari hatinya atau dengan keyakinan dari hatinya tidak akan masuk neraka atau masuk syurga.” Mengatakan sekali lagi: “Masuk neraka dan tidak tersentuh api neraka” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Jaabir dan dari Mu’adz)

Rasulullah menerangkan bahwa hati (qolb), adalah bagian utama dan penting pada jasad. Sabdanya:

ان في الجسد مضغة, اذا صلحت صلح الجسد كله, واذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: “Sesungguhnya dalam hati ada segumpal darah, jika (segumpal darah ini) baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika rusak, rusaklah seluruh jasad. Dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hari jum’at berkaitan dengan rukun shalat. Bulan ramadhan berkaitan dengan rukun puasa. Sedangkan rukun zakat dilaksanakan tidak berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu. Karena kebutuhan kaum fakir dan miskin tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu. Sebab itu, Allah menjadikan zakat berkaitan dengan harta. Kapan saja harta telah mencapai haul (genap setahun) atau nishab maka wajib baginya zakat.

Sedangkan rukun haji, Allah telah menentukan pelaksanakannya pada hari terbaik. Sabda nabi:

أفضل أيام الدنيا العشر (رواه البزار عن جابر باسناد حسن)

Artinya: “Sebaik baik hari dunia adalah (hari yang) sepuluh” (HR. Bazzaar dari Jaabir dengan sanad shahih).

Bersambung….